Vragen van de leden Paternotte, Hammelburg, Boucke, Sjoerdsma (allen D66) en Ceder (CU) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het aanbod van het Diapora Medisch team Nederland om steun aan het vaccinatieprogramma in Suriname te faciliteren (ingezonden 19 mei 2021)