Volgens de PAHO  is nierpathologie de 4-5de meest voorkomend (premature) doodsoorzaak in Suriname. Algemene Surinaamse publicaties uit 2016 en 2018 spreken van 45.000 pre-dialyse en 600-750 dialyse patiënten. Het aantal dialysepatiënten, waarvan 17,3% <40 jaar, neemt jaarlijks disproportioneel toe naar >850 patiënten in 2020 waardoor de dialyse capaciteit onder druk staat. Naar schatting overlijdt 20% van de dialyse patiënten per jaar, terwijl de levenskwaliteit van de overlevenden drastisch verslechtert en de zorgkosten voor dialyse exploderen”.

Op 5 oktober 2020 gaf President Santokhi, zijn goedkeuring, en opdracht tothet uitvoeren van Niertransplantaties (NTx) in samenspraak met de lokale Surinaamse stakeholders ondersteunt door teams vanuit het Diaspora Medical Team, die planmatig missies zullen verrichten, waarbij volgens Europese richtlijnen en protocollen wordt gewerkt. Het hele perioperatieve-, postoperatieve en revalidatie traject wordt geborgd.

In de media