Op 31 mei 2021 heeft de Surinaamse Ambassadeur in Nederland de heer #Rajendre Khargi een bijeenkomst georganiseerd om de acute Covid noodhulp voor Suriname te coördineren. Aanwezig waren dr. Marc #Sprengers, speciale afgezant van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid (VWS) en de oud-directeur van het #RIVM, #Jörgen Raymann, Henk Meijer, vertegenwoordiger van het Ministerie van VWS, mw. drs. #Kathleen Ferrier van het het Diaspora Instituut Nederland, mw. dr. #Denise Telgt -Internist-infectioloog van het  Artsen team uit Nijmegen, dr. #Chander Mahabier, chirurg en voorzitter van Stichting COGESUR, vertegenwoordigers van Stichting Extra handen voor de zorg en dr. #Pranobe Oemrawsingh, voorzitter-interventie-cardioloog van het Diaspora Medical Team.

De deelnemers aan tafel hebben zich gecommitteerd om al hun activiteiten met elkaar af te stemmen en de krachten te bundelen om de acute noodhulp aan Suriname te stroomlijnen. Deze hulp zal bestaan uit personeel (intensive care & algemeen verpleegkundigen, laboratorium medewerkers, zaalartsen en mediscpranobe

De specialisten (o.a. intensive care, infectielogen), apparatuur (o.a beademing- en monitoringsystemen) met bijbehorende verbruiksmateriaal (o.a beschermende kleding) en medicatie.

Daarnaast is vastgesteld dat het beschikbaar krijgen en transporteren van vaccins, een parallel lopende, topprioriteit is. Ondertussen is bekend geworden dat het #ministerie van Defensie Nederland, op verzoek van het Ministerie van VWS, 2 militaire zuurstofcontainers om zuurstof te maken, naar Suriname heeft gestuurd.

In de media