Hernia

Wat is een hernia?
Een hernia is een uitstulping van een tussenwervelschijf. Door slijtage kan zo’n tussenwervelschijf inzakken en gaan uitpuilen. Dit verschijnsel kent verschillende gradaties. Soms ontstaat hierbij een scheurtje in de vezelring die de schijf omhult en normaal gesproken bij elkaar houdt, waardoor de zachte kern naar buiten wordt geperst. Als deze uitstulping de kans krijgt om een zenuw te beknellen, ontstaat er een uitstralende pijn in het been, en soms zelfs uitvalverschijnselen zoals een verlamming of een slapend, dof gevoel. Maar niet alleen de druk op de zenuw kan pijn veroorzaken. Ook de chemische stofjes die vrijkomen bij de scheur, kunnen een irritatie of een soort ‘ontsteking’ van de zenuw veroorzaken. Andersom is het ook mogelijk dat er bij een hernia geen pijn wordt ervaren.
Een hernia is eigenlijk geen ziekte, maar het gevolg van slijtage door het natuurlijke verouderingsproces. Deze slijtage komt bij iedereen voor; alleen bij de één wat meer dan bij de ander. Pure pech dus. Er is geen hard bewijs dat hernia’s vaker voorkomen bij mensen die zware lichamelijke arbeid verrichten, dan bij mensen die dat niet doen. Wel kan een vorm van erfelijkheid een rol spelen, het komt namelijk in de ene familie wat meer voor dan bij de andere.

Heb ik een operatie nodig?

Als de diagnose ‘hernia’ is gesteld, wordt er voor u een behandelplan opgesteld. Een operatie is namelijk lang niet in alle gevallen nodig of wenselijk. Bij 60 tot 80% van de patiënten verdwijnen de klachten die bij een hernia horen uit zichzelf binnen acht weken. Soms met behulp van fysiotherapie, gedoseerde rust en/of pijnstillers. Vanwege dit gunstige, natuurlijke beloop van een hernia moet er zeker niet te snel worden besloten om te opereren. Een operatie, hoe weinig ingrijpend die ook kan zijn, brengt tenslotte risico’s met zich mee. In sommige gevallen zoals bij ernstige pijnklachten, uitvalverschijnselen of plasproblemen kan er toch tot een operatie worden besloten.

Wat kan ik na de operatie verwachten?

Het volledige herstel van de operatie duurt, afhankelijk van uw conditie, enkele weken tot maanden. In de eerste periode na de operatie is het belangrijk dat u uw rug niet te zwaar belast. Het is wel goed om voldoende in beweging te blijven. Uw lichaam geeft immers zelf aan waar uw grenzen liggen. Uit veel onderzoek blijkt dat 90% van de patiënten na een herniaoperatie tevreden is met het uiteindelijke resultaat.
De eerste 6 weken wordt geadviseerd om geen zware activiteiten te verrichten, zoals bijvoorbeeld huishoudelijk werk, het tillen van zware voorwerpen en intensieve sportactiviteiten. Zes tot acht weken na het ontslag uit het ziekenhuis zal er nog een poliklinische controle plaatsvinden.
Wanneer u weer kunt gaan werken is afhankelijk van het soort werk dat u doet en van de grootte van de operatie. Het advies is dan ook om zo snel mogelijk na de operatie een afspraak te maken met uw bedrijfsarts.

Wat zijn de mogelijke complicaties?

Herniaoperaties verlopen doorgaans zonder complicaties. Toch brengt een herniaoperatie, zoals bij alle operaties het geval is, risico’s met zich mee en kunnen er complicaties optreden.
Het kan hierbij gaan om een nabloeding of een ontsteking van de operatiewond. Een nabloeding kan een reden zijn om snel opnieuw te opereren en het bloed te verwijderen. Een wondinfectie kan soms ook een nieuwe operatie noodzakelijk maken en een behandeling met antibiotica. Ook komen blaasontsteking en trombose (aderverstopping) weleens voor.
Er zijn ook complicaties mogelijk die specifiek bij herniaoperaties horen:
– Het ontstaan van een scheurtje in de durale zak of in het vlies dat rondom de zenuwwortel zit.
De kans hierop is een paar procent en de gevolgen hiervan zijn vaak tijdelijk. Door lekkage van het vocht (‘hersenvocht’ genaamd, omdat dit vocht ook in en rond de hersenen zit en in verbinding staat met het vocht rond het ruggenmerg en de zenuwwortels in de rug) kunnen patiënten na de operatie hoofdpijnklachten hebben. Meestal kan zo’n scheurtje in het vlies waterdicht worden gehecht of gesloten worden m.b.v. speciaal afdekmateriaal. Om een nieuwe lekkage te voorkomen, wordt meestal besloten tot een of twee dagen platte bedrust. De reden hiervoor is dat bij zittende of staande positie er meer druk op het gedichte gaatje komt te staan, waardoor dit opnieuw kan gaan lekken. Na deze periode van bedrust is het gaatje dichtgegroeid en kan gestart worden met het mobiliseren. Het duurt bij deze patiënten daardoor een dag langer, voordat ze voldoende hersteld zijn om naar huis te kunnen.
– Beschadiging van één of meer zenuwwortels.
Deze beschadiging kan voor verlamming van één of meerdere spiergroepen in de benen zorgen. Ook kunnen hierbij stoornissen van het gevoel optreden. De kans op uitval ten gevolge van een hernia operatie is klein (<1%). Vaak herstelt de uitval geleidelijk na de operatie. Dit herstel kan echter lang duren en is soms niet volledig.
– Blijvende problemen als het verlies van kracht en eventueel seksuele functiestoornissen of een stoornis aan de blaas zijn erg zeldzaam.
Meestal ontstaan deze complicaties ten gevolge van een nabloeding. Een dergelijke nabloeding treedt meestal binnen enkele uren na de operatie op. Daarom kan de neurochirurg een drain achterlaten, en dit is de reden dat u na een nachtje moet blijven na de operatie.

Kanaalstenose

Wat is een kanaalstenose?
Een mens wordt ouder, krijgt rimpels, wordt grijzer of verliest zelfs zijn haren. Het zijn typische verschijnselen van het ouder worden. Daar hoort ook slijtage bij, bijvoorbeeld in de wervelkolom. Deze wervelkolom bestaat uit 24 wervels, keurig op elkaar gestapeld. Hierdoor ontstaat een holle buis, het wervelkanaal genoemd. Door dit kanaal loopt het ruggenmerg, dat loopt vanaf de hersenstam tot bijna het einde van de wervelkolom en wel tot de tweede lumbale wervel (L2). Daaronder bevindt zich de cauda equina (paardenstaart), een bundel van zenuwen die naar de benen en het bekken loopt.
Een kanaalstenose is een vernauwing van dit wervelkanaal in de onderrug, waardoor de zenuwwortels van de cauda equina worden afgekneld. Deze vernauwing kan meerdere oorzaken hebben, zoals een uitstulping van de tussenwervelschijf (hernia), een ophoping van bindweefsel, maar ook artrose van de facetgewrichten. Door de vernauwing die hierdoor optreedt, is er steeds minder plek in het wervelkanaal en kan er een druk ontstaan op de zenuwen die naar uw benen of bekken lopen. En hierdoor kunt u pijn of een moe gevoel in uw benen krijgen bij het lopen of staan. Er kan ook gevoelloosheid optreden, of een tintelend of branderig gevoel. Soms worden uw reflexen langzamer of treedt er een verkramping op in uw beenspieren. Door met uw bovenlichaam naar voren te buigen, wordt het wervelkanaal verbreed en verdwijnen meestal uw klachten. Dit verklaart onder meer waarom mensen met een stenose vaak nog wel uitstekend kunnen fietsen.

Heb ik een operatie nodig?

Al naar gelang de ernst van de klachten zal er eerst gekeken worden of de kanaalstenose niet verlicht kan worden door middel van fysiotherapie en een goede pijnmedicatie. Ook een bezoek aan de pijnpolikliniek kan daarbij worden aangeraden, waarbij er wellicht een wortelblokkade kan worden toegepast. Houden de klachten langer dan drie maanden aan of zijn deze ernstig, dan kan een operatie overwogen worden, mits u in een goede conditie bent.

Wat kan ik na de operatie verwachten?

Het volledige herstel van de operatie duurt, afhankelijk van uw conditie, enkele weken tot maanden. In de eerste periode na de operatie is het belangrijk dat u uw rug niet te zwaar belast. Het is wel goed om voldoende in beweging te blijven. Uw lichaam geeft immers zelf aan waar uw grenzen liggen. Uit veel onderzoek blijkt dat 90% van de patiënten na een herniaoperatie tevreden is met het uiteindelijke resultaat.
De eerste 6 weken wordt geadviseerd om geen zware activiteiten te verrichten, zoals bijvoorbeeld huishoudelijk werk, het tillen van zware voorwerpen en intensieve sportactiviteiten. Zes tot acht weken na het ontslag uit het ziekenhuis zal er nog een poliklinische controle plaatsvinden.
Wanneer u weer kunt gaan werken is afhankelijk van het soort werk dat u doet en van de grootte van de operatie. Het advies is dan ook om zo snel mogelijk na de operatie een afspraak te maken met uw bedrijfsarts.

Wat zijn de mogelijke complicaties?

Net als iedere andere operatie kent ook een operatie aan de kanaalstenose risico’s. Algemene risico’s zijn een wondinfectie of een nabloeding in het operatiegebied. Er bestaat een kleine kans op complicaties aan de zenuwbanen. Er wordt immers geopereerd in de buurt van zenuwweefsel, dat tijdens de operatie beschadigd kan raken. Dit kan uitvalsverschijnselen of gevoelsstoornissen in één of beide benen veroorzaken. Meestal is dit tijdelijk, maar in een enkel geval blijvend van aard. Verder is er een kleine kans dat er een lek ontstaat in het ruggenmergvlies, waardoor er hersenvocht lekt. Dit veroorzaakt vaak hoofdpijn, maar herstelt weer na een paar dagen bedrust.
Wat kan ik na de operatie verwachten?
De pijn in de benen is meestal snel na de operatie verdwenen of aanzienlijk afgenomen. Doordat er bij de operatie bot is weggenomen, kan er de eerste tijd sprake van rugpijn zijn. Deze rugpijn kan zelfs heviger zijn dan voor de operatie, maar meestal is voor de pijnbestrijding hiervan het innemen van paracetamol voldoende. Soms kunnen uw klachten echter nog even aanhouden of zelfs toenemen, maar dit komt omdat de zenuwwortels voor een bepaalde tijd flink bekneld zijn geweest en op kunnen zwellen nadat de beknelling is opgeheven.
Het volledige herstel van de operatie duurt, afhankelijk van uw conditie, enkele weken tot maanden. In de eerste periode na de operatie is het belangrijk dat u uw rug niet te zwaar belast. Het is wel goed om voldoende in beweging blijven. Uw lichaam geeft immers zelf aan waar uw grenzen liggen. De eerste 6 weken wordt geadviseerd om geen zware activiteiten te verrichten, zoals bijvoorbeeld huishoudelijk werk, het tillen van zware voorwerpen en intensieve sportactiviteiten. Zes tot acht weken na het ontslag uit het ziekenhuis zal er nog een poliklinische controle plaatsvinden.
Wanneer u weer kunt gaan werken is afhankelijk van het soort werk dat u doet en van de grootte van de operatie. Het advies is dan ook om zo snel mogelijk na de operatie een afspraak te maken met uw bedrijfsarts.

In de media

Noodhulp – Covid-19, Suriname

Op 31 mei 2021 heeft de Surinaamse Ambassadeur in Nederland de heer #Rajendre Khargi een bijeenkomst georganiseerd om de acute Covid noodhulp voor Suriname te coördineren. Aanwezig waren dr. Marc #Sprengers, speciale afgezant van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid (VWS) en de oud-directe…
Lees meer …

Vaccinatiesteun – Covid-19, Suriname

Op 18 mei 2021 ontstond code zwart in de Surinaamse ziekenhuizen: artsen moesten een keuze maken welke Covid Patient wel of niet op de Intensive Care kon worden behandeld. Een “nachtmerrie scenario”. De Regering Santokhi vroeg, bij monde van Minister van Volksgezondheid, per brief, begin mei 2021…
Lees meer …