In 2003 werd initieel met het Leids Universitair Medisch Centrum in samenwerking gestart met de hartchirurgie ((Prof. dr. R. Dion) en interventionele cardiologie (Prof. dr. M. Schalij/ Dr. Pranobe Oemrawsingh). In 2004 stelde het HagaZiekenhuis eigen hartchirurgen (Drs. K. Prenger en Dr. K. Khargi) en interventie cardiologie aan. Het aantal operaties ging van 30/ jaar in 2003 naar uiteindelijk 894 operaties in 2012.

Het Haga ziekenhuis scoorde goed !.

De Cusumscore geeft aan hoe de kwaliteit van zorg is, afgemeten aan de mortaliteit. De resultaten van de operatieve ingrepen worden opgeteld en afgezet tegen het verwachtte resultaat op grond van de Euroscore. Indien de behaalde en verwachtte resultaten, op grond van de Euroscore, gelijk zijn ontstaat een horizontale lijn (0-lijn). Indien behaalde resultaten beter zijn ontstaat een stijgende lijn (+lijn), indien slechter een dalende lijn (-lijn). De Cusumscore is een optelsom van opeenvolgende bonus en malus waarden van elke individuele patiënt. Indien een patiënt levend het ziekenhuis verlaat krijgt het operatie team een bonus, die gelijk is aan de euroscore/100. Indien de patiënt overlijdt krijgt het operatie team een malus van 1- (euroscore/100). Euroscore is een patiënten risico classificatie ; 1-3 laag risico; 3-5 middelmatig; > 6 hoog risico.

De persoonlijke Cusum scores, als teken van de uitstekende chirurgische kwaliteit van operatieve- en postoperatieve behandeling,  van dr. K. Khargi staan in navolgende grafiek

In de media